Artı Yatırım Holding (Artı Investment)


Home » Investment Management » Artı Yatırım Holding (Artı Investment)

Artı Yatırım Holding (Artı Investment)

Share this profile
About

The company was established as Taksim Investment Partnership in 2006 and after acquisition of its preferred shares by Mehmed Nureddin Çevik, the founder and the principal partner of the companies such as Altınyağ Combine Inc., Endeks Invest and Endeks Real Estate Inc., in the last quarter of 2012, it is restructured as Artı Investment Holding. Setting more ambitious goals to diversify its investments in different sectors, primarily energy, real estate and finance, and to become the investor of profitable investments, Artı Investment Holding adopts the vision of a stable growth by investing in projects with a high growth development potential.

Affiliates and Investments
Producing vegetable oil as one of the oldest and long-established industrial enterprises of Turkey since 1962, Altınyağ joined Artı Investment Holding on its 50th year. Apart from Altınyağ, Endeks Real Estate and Mining, Energy Industry and Trade, Inc., aiming to operate in energy, mining, textile and food sectors, and particularly real estate and finance, has also taken its place among the affiliates of Artı Investment Holding. It established AYH Real Estate Investments, Inc.

“Her yatırımın bir artısı olmalı.”

2006 yılında Taksim Yatırım Ortaklığı adıyla kurulan ve 2012 yılının son çeyreğinde Altınyağ, Endeks Invest ve Endeks Gayrimenkul gibi şirketlerin kurucu ve büyük ortağı konumundaki Mehmed Nureddin Çevik tarafından imtiyazlı payları satın alınan şirket, Artı Yatırım Holding ismini alarak yeniden yapılandı. Enerji, gayrimenkul, finans başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırımlarını çeşitlendirme ve karlı yatırımların yatırımcısı olma yolunda hedeflerini büyüten Artı Yatırım Holding, gelişme potansiyeli yüksek projelere yatırım yaparak istikrarlı bir büyüme grafiği çizme vizyonunu benimsiyor. Yeni stratejisi doğrultusunda yeniden yapılandırılan şirket, mevcut ve gelecekte var olacak tüm iştiraklerine artı değer katmayı hedefliyor.

Bünyesinde kendisi gibi halka açık bir şirket olan bitkisel ham yağ üreticisi Altınyağ’ı barındıran Artı Yatırım Holding, rekabet gücü yüksek, karlı ve verimli iştiraklerle büyümeyi hedefliyor.

Artı Yatırım Holding, hızla değişen pazar dinamikleri ve piyasa beklentilerinin doğurduğu iş fırsatlarını değerlendirebilen, esnek, yaratıcı ve hızlı bir organizasyon yapısına sahip bulunuyor. Aynı zamanda küresel pazarda yer almaya istekli ve cesaretli girişimcileri de finansman olanaklarıyla destekleyip yönlendirerek Türk ekonomisine ve girişimcisine katkı sağlamayı misyon ediniyor.

Contact Information

Artı Yatırım Holding (Artı Investment)