VIETNAMESE Official Vietnam Government Immigration Visa Application Online PHILIPPINES CITIZENS - US visa application immigration center


Home » VIETNAMESE Official Vietnam Government Immigration Visa Application Online PHILIPPINES CITIZENS – US visa application immigration center

VIETNAMESE Official Vietnam Government Immigration Visa Application Online PHILIPPINES CITIZENS - US visa application immigration center

Share this profile
About

VIETNAMESE Official Vietnam Government Immigration Visa Application Online PHILIPPINES CITIZENS – US visa application immigration center

Address : level 23 tower, RCBC Plaza Tower 2, 6819 Ayala Ave, Makati, 1200 Metro Manila, Philippines

Phone : +63 2 7757 8100

Email : info@vietnam-online-evisa.com

Website : https://www.vietnam-visa-online.org/tl/visa/

Category : Travel Visa

Business Hours : 24/7/365

Owner / Official Contact Name :Margaret Princess Wagner  Fox

Description :Ang Vietnamese Visa ay isang uri ng ulat ng Visa na pinagbigyan ng Vietnamese Migration at Vietnam Goverment na nagbibigay ng pahintulot na pumunta at pumasok sa Vietnam. Ang electronic visa para sa Vietnam (E-visa) ay isa sa mga uri ng visa na ibinigay sa mga tagalabas ng vietnamse Immigration Department sa pamamagitan ng electronic framework. Ang Vietnam E-visa ay lehitimo para sa limitasyon ng 30 araw, isang seksyon. Ang mga tagalabas sa labas ng Vietnam na kailangang pumasok sa Vietnam ay maaaring mag-apply at mag-apply para sa E-visa o sa pamamagitan ng mga nakakaintriga na opisina at asosasyon. Ang gastos sa Evisa ay binabayaran sa pamamagitan ng electronic installment passage gaya ng inirerekomenda ng Migration Division. Ang gastos ay hindi mababawasan kung ipagpalagay na ang aplikasyon ay tinanggihan. Maraming bansa ang kwalipikado para sa Vietnam eVisa. Ang mga sumusunod ay ang mga bansang kwalipikado para sa Online na Vietnam visa Application o ang Vietnam eVisa: Andorra, Armenia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China , Colombia, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Micronesia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Marshall Islands, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Nauru, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Ang Russia, Saint Lucia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United Arab Emirates, United States, Uruguay, Vanuatu, Venezuela ay karapat-dapat na Mag-apply ng Visa para sa Vietnam.  Vietnamese Visa is a sort of Visa report conceded by vietnamese Migration and Vietnam Goverment that gives consent to go to and enter Vietnam. An electronic visa for Vietnam (E-visa) is one of visa types gave to outsiders by vietnamse Immigration Department through electronic framework. Vietnam E-visa is legitimate for limit of 30 days, single section. Outside Vietnam outsiders who need to enter Vietnam can by and by apply for E-visa or through the intriguing offices and associations. Evisa expense is paid through electronic installment passage as recommended by the Migration Division. The expense won’t be discounted assuming the application is rejected. Numerous countries are qualified for Vietnam eVisa. The following are the countries eligible for the Online Vietnam visa Application or the Vietnam eVisa: Andorra, Armenia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Micronesia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Marshall Islands, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Nauru, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saint Lucia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United Arab Emirates, United States, Uruguay, Vanuatu, Venezuela are eligible to Apply Visa for Vietnam.

Keywords :Ang mga sumusunod na bansa ay pinapayagan: vietnam visa para sa mga mamamayan ng andorra, vietnam visa para sa mga mamamayan ng armenia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng argentina, vietnam visa para sa mga mamamayan ng australia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng austria, vietnam visa para sa mga mamamayan ng azerbaijan, vietnam visa para sa mga mamamayan ng belarus, vietnam visa para sa mga mamamayan ng belgium, vietnam visa para sa mga mamamayan ng bosnia at herzegovina, vietnam visa para sa mga mamamayan ng brazil, vietnam visa para sa mga mamamayan ng brunei, vietnam visa para sa mga mamamayan ng bulgaria, vietnam visa para sa mga mamamayan ng cambodia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng canada, vietnam visa para sa mga mamamayan ng chile, vietnam visa para sa mga mamamayan ng china, vietnam visa para sa mga mamamayan ng colombia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng croatia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng cuba, vietnam visa para sa mga mamamayan ng cyprus, vietnam visa para sa mga mamamayan ng czech republic, vietnam visa para sa mga mamamayan ng denmark, vietnam visa para sa mga mamamayan ng estonia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng micronesia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng fiji, vietnam visa para sa mga mamamayan ng finland, vietnam visa para sa mga mamamayan ng france, vietnam visa para sa mga mamamayan ng georgia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng germany, vietnam visa para sa mga mamamayan ng greece, vietnam visa para sa mga mamamayan ng hungary, vietnam visa para sa mga mamamayan ng iceland , vietnam visa para sa mga mamamayan ng india, vietnam visa para sa mga mamamayan ng ireland, vietnam visa para sa mga mamamayan ng italy, vietnam visa para sa mga mamamayan ng japan, vietnam visa para sa mga mamamayan ng kazakhstan, vietnam visa para sa mga mamamayan ng korea, vietnam visa para sa mga mamamayan ng latvia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng liechtenstein, vietnam visa para sa mga mamamayan ng lithuania, vietnam visa para sa mga mamamayan ng luxembourg, vietnam visa para sa mga mamamayan ng macedonia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng malta, vietnam visa para sa mga mamamayan ng marshall islands, vietnam visa para sa mga mamamayan ng mexico, vietnam visa para sa mga mamamayan ng moldova, vietnam visa para sa mga mamamayan ng monaco, vietnam visa para sa mga mamamayan ng mongolia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng montenegro, vietnam visa para sa mga mamamayan ng montserrat, vietnam visa para sa mga mamamayan ng nauru, vietnam visa para sa mga mamamayan ng netherlands, vietnam visa para sa mga mamamayan ng new zealand, vietnam visa para sa mga mamamayan ng norway, vietnam visa para sa mga mamamayan ng panama, vietnam visa para sa mga mamamayan ng papua new guinea, vietnam visa para sa mga mamamayan ng peru, vietnam visa para sa mga mamamayan ng pilipinas, vietnam visa para sa mga mamamayan ng poland, vietnam visa para sa mga mamamayang portugal, vietnam visa para sa mga mamamayan ng qatar, vietnam visa para sa mga mamamayang romania, vietnam visa para sa mga mamamayan ng russia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng saint lucia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng san marino, vietnam visa para sa mga mamamayan ng serbia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng slovakia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng slovenia, vietnam visa para sa mga mamamayan ng isla ng solomon, vietnam visa para sa mga mamamayan ng spain, vietnam visa para sa mga mamamayang sweden, vietnam visa para sa mga mamamayan ng switzerland, vietnam visa para sa mga mamamayan ng united kingdom, vietnam visa para sa mga mamamayan ng united arab emirates, vietnam visa para sa mga mamamayan ng united states, vietnam visa para sa mga mamamayan ng uruguay, vietnam visa para sa mga mamamayan ng vanuatu, vietnam visa para sa mga mamamayan ng venezuela  The following countries are allowed: vietnam visa for andorra citizens, vietnam visa for armenia citizens, vietnam visa for argentina citizens, vietnam visa for australia citizens, vietnam visa for austria citizens, vietnam visa for azerbaijan citizens, vietnam visa for belarus citizens, vietnam visa for belgium citizens, vietnam visa for bosnia and herzegovina citizens, vietnam visa for brazil citizens, vietnam visa for brunei citizens, vietnam visa for bulgaria citizens, vietnam visa for cambodia citizens, vietnam visa for canada citizens, vietnam visa for chile citizens, vietnam visa for china citizens, vietnam visa for colombia citizens, vietnam visa for croatia citizens, vietnam visa for cuba citizens, vietnam visa for cyprus citizens, vietnam visa for czech republic citizens, vietnam visa for denmark citizens, vietnam visa for estonia citizens, vietnam visa for micronesia citizens, vietnam visa for fiji citizens, vietnam visa for finland citizens, vietnam visa for france citizens, vietnam visa for georgia citizens, vietnam visa for germany citizens, vietnam visa for greece citizens, vietnam visa for hungary citizens, vietnam visa for iceland citizens, vietnam visa for india citizens, vietnam visa for ireland citizens, vietnam visa for italy citizens, vietnam visa for japan citizens, vietnam visa for kazakhstan citizens, vietnam visa for korea citizens, vietnam visa for latvia citizens, vietnam visa for liechtenstein citizens, vietnam visa for lithuania citizens, vietnam visa for luxembourg citizens, vietnam visa for macedonia citizens, vietnam visa for malta citizens, vietnam visa for marshall islands citizens, vietnam visa for mexico citizens, vietnam visa for moldova citizens, vietnam visa for monaco citizens, vietnam visa for mongolia citizens, vietnam visa for montenegro citizens, vietnam visa for montserrat citizens, vietnam visa for nauru citizens, vietnam visa for netherlands citizens, vietnam visa for new zealand citizens, vietnam visa for norway citizens, vietnam visa for panama citizens, vietnam visa for papua new guinea citizens, vietnam visa for peru citizens, vietnam visa for philippines citizens, vietnam visa for poland citizens, vietnam visa for portugal citizens, vietnam visa for qatar citizens, vietnam visa for romania citizens, vietnam visa for russia citizens, vietnam visa for saint lucia citizens, vietnam visa for san marino citizens, vietnam visa for serbia citizens, vietnam visa for slovakia citizens, vietnam visa for slovenia citizens, vietnam visa for solomon islands citizens, vietnam visa for spain citizens, vietnam visa for sweden citizens, vietnam visa for switzerland citizens, vietnam visa for united kingdom citizens, vietnam visa for united arab emirates citizens, vietnam visa for united states citizens, vietnam visa for uruguay citizens, vietnam visa for vanuatu citizens, vietnam visa for venezuela citizens

Contact Information

VIETNAMESE Official Vietnam Government Immigration Visa Application Online PHILIPPINES CITIZENS – US visa application immigration center


VIETNAMESE Official Vietnam Government Immigration Visa Application Online PHILIPPINES CITIZENS – US visa application immigration center